Oferta curso 2016/17 ikasturteko eskaintza


ARANA AEK
Arana, 30 ☎ 945 25 24 00

AIXKIRIA AEK
Jose Mardones, 8 ☎ 945 26 35 40

ZADORRA AEK
Bartzelona, 28 945 21 75 08

  • Matrikulazio epea: irailaren 23ra arte (Plazo de matrícula hasta el 25 de septiembre)
  • Diruz lagundutako ikastaroak (Cursos subvencionados)
  • %25eko deskontua uda barnetegietan (25% de descuento en barnetegis de verano)






  • Egingo al dugu? erabilera programa doan. Eskoletan ikasten duzuna praktikatu ahal izateko (hitzaldiak, kontzertuak, antzezlanak, tailerrak…). Programa de actividades Egingo al dugu? gratis, para poder practicar lo aprendido en clase (charlas, conciertos, teatro, talleres…).     
  • AIZU! aldizkaria doan jasoko duzu hilero. Recibirás la revista AIZU! gratis todos los meses.
  • On-line ikastaroak. Cursos on-line.
  • Ordutegi zabala, goizez eta arratsaldez. Amplia oferta de horarios, mañana y tarde.
  • Txandaka aritzeko aukera. Posibilidad de acudir a turnos.


1Matrikula guztiak bi epetan ordaintzeko aukera dago (Posibilidad de pagar todas las matrículas en dos plazos)